W dniach 16 i 23 czerwca br. zapraszamy przedstawicieli Uczelni na otwarte webinarium poświęcone rozwiązaniom analitycznym podnoszącym efektywność rekrutacji i retencji kandydatów na studia.

5 kwietnia w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla Dyrektorów szkół średnich kształcących kandydatów na studia w UWM.

15 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi organizowana jest konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”.

30 czerwca 2017r. upływa termin zgłoszeń projektów i przedsięwzięć realizowanych na Uczelniach. Więcej informacji na www.lumen.edu.pl.

10 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Konkurs jest wspólną inicjatywą PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich mającą na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania uczelnią.

Prezes PCG Academia, Leszek Lewoc zaprezentował wyniki badania „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” podczas XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się 9 lutego w siedzibie MNiSW w Warszawie.

W dniach 29.01 – 01.02 w Nałęczowie odbyła się konferencja zatytułowana "Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?". Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom, a firma PCG Academia przyjęła rolę partnera wydarzenia.

PCG Academia we współpracy z Wolters Kluwer uruchomiła portal o szkolnictwie wyższym: www.lumenportal.pl Projekt ma na celu zebranie w jednym miejscu najciekawszych aktualności, wydarzeń, artykułów naukowych i tekstów prawnych dotyczących uczelni.

Fundacja Rektorów Polskich (FRP), we współpracy z firmą PCG Academia, wkracza w drugą fazę projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, mającego na celu testowanie i budowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych w uczelniach.

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Krakowie, odbyła się konferencja podsumowująca 10-tą rocznicę funkcjonowania systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w Akademii Górniczo-Hutniczej. PCG Academia była partnerem i współorganizatorem wydarzenia.