Z dniem 1 września 2017 r. następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.

 

Zapraszamy na seminarium w dniach 21-22 września 2017r. na University of Oslo w Norwegii.

5 czerwca 2017r. podczas XXIX Konferencji Stowarzyszenia PRom odbyła się prezentacja rozwiązań dla współpracy pomiędzy uczelniami a szkołami średnimi.

W dniach 4-7 czerwca założenia tegorocznej edycji Konkursu LUMEN 2017 – Leaders in University Management, zostały zaprezentowane Uczestnikom XIX Szkoły Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym.

W dniach 16 i 23 czerwca br. zapraszamy przedstawicieli Uczelni na otwarte webinarium poświęcone rozwiązaniom analitycznym podnoszącym efektywność rekrutacji i retencji kandydatów na studia.

5 kwietnia w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla Dyrektorów szkół średnich kształcących kandydatów na studia w UWM.

15 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi organizowana jest konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”.

15 lipca 2017r. upływa termin zgłoszeń projektów i przedsięwzięć realizowanych na Uczelniach. Więcej informacji na www.lumen.edu.pl.

10 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Konkurs jest wspólną inicjatywą PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich mającą na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania uczelnią.

Prezes PCG Academia, Leszek Lewoc zaprezentował wyniki badania „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” podczas XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się 9 lutego w siedzibie MNiSW w Warszawie.