Ap. mobilna
img
obrazek

Mobilna komunikacja na linii administracja – dydaktycy – studenci

Unikalny model dostarczania aplikacji jako usługi obniża koszty i zdejmuje z uczelni obowiązek stałego aktualizowania aplikacji.

Studenci, dydaktycy i administracja uczelni w stałym kontakcie

 • Powiadomienia typu „push” inicjowane z poziomu systemu dziekanatowego
 • Elektroniczna obsługa spraw takich jak: zapisy na przedmioty, wnioski, podania, zaświadczenia, opinie
 • Moduł komunikacji za pośrednictwem wiadomości w aplikacji, e-mail i sms
obrazek

Wymiana danych i ścisła integracja z ekosystemem rozwiązań IT uczelni

 • Integracja z dowolnym systemem dziekanatowym i innymi aplikacjami funkcjonującymi w uczelni
 • Plan zajęć zintegrowany z kalendarzem telefonu i umożliwiający ustawianie przypomnień
 • Katalog studentów i dydaktyków ze zdjęciami i możliwością wyszukiwania
obrazek

Identyfikacja wizualna i funkcjonalności „szyte na miarę”

 • Wygląd aplikacji dostosowany do identyfikacji graficznej uczelni (logotyp i kolorystyka)
 • Funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni, takie jak mapa kampusu
 • Możliwość przełączania się pomiędzy kierunkami lub rolami (student/ dydaktyk)
 • Wielojęzyczność i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
obrazek

Wszyscy korzystają

Administracja

 • Zintegrowana obsługa elektronicznych e-usług studenckich
 • Szybkie i skuteczne dotarcie do dydaktyków i studentów
 • Niższe koszty rozwoju i utrzymania oprogramowania

Dydaktycy

 • Szybki podgląd planu zajęć, możliwość wpisywania ocen i sprawdzania obecności
 • Powiadomienia „push” o sprawach do załatwienia w systemie
 • Ułatwiony kontakt ze studentami i z uczelnią

Studenci

 • Szybki dostęp do najważniejszych informacji, w tym o planie zajęć, ocenach czy wydarzeniach
 • Elektroniczne załatwianie spraw administracyjnych
 • Przełączanie się pomiędzy kierunkami i wielojęzyczność

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Jesteś tutaj

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
PCG ap. mobilna.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.