Blackboard Ally
prerekrutacja obrazek
prerekrutacja obrazek

Dostępność i atrakcyjność treści zamieszczanych na platformach e-learningowych

Ally umożliwia lepsze dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integruje się z Moodle, Learn Ultra oraz z Open LMS.

Treści edukacyjne dostosowane do potrzeb i preferencji studentów

 • Automatyczna konwersja materiałów na dogodne dla studentów formaty: audio, elektroniczny język Braille’a czy ePub
 • Funkcjonalności dla studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pobieranie materiałów na urządzenia mobilne takie jak smartfony i tablety
obrazek

Narzędzia wspierające dydaktyka w przygotowaniu treści o wysokim poziomie dostępności

 • Mechanizm informujący dydaktyka o brakujących elementach warstwy tekstowej, takich jak nagłówki
 • Mechanizm wyświetlający informacje kontekstowe, pozwalające lepiej zrozumieć problematykę dostępności
 • Automatyczny system mierzenia poziomu dostępności materiałów w oparciu o międzynarodowe standardy (WCAG 2.0)
obrazek

Szybkie i łatwe wdrożenie. Współpraca z wieloma platformami

 • Kompatybilność z wieloma platformami e-learningowymi, w tym z Moodle
 • Przekrojowe raporty i śledzenie poziomu dostępności materiałów na przestrzeni czasu
 • Szybkie uruchomienie oprogramowania w uczelni
obrazek

Wszyscy korzystają

Dydaktycy

 • Automatyczne badanie poziomu dostępności materiałów dydaktycznych na platformie
 • Wsparcie „krok po kroku” w eliminacji wykrytych niezgodności ze standardami dostępności
 • Skuteczniejsze dotarcie do studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studenci

 • Możliwość samodzielnego pobrania materiałów dydaktycznych w alternatywnych formatach
 • Ułatwienia dla osób z trudnościami w nauce oraz dla osób niepełnosprawnych
 • Eliminacja barier związanych z koniecznością studiowania wyłącznie w trybie stacjonarnym

Administracja

 • Raporty o poziomie dostępności materiałów przygotowanych przez poszczególnych dydaktyków
 • Budowanie kultury uczelni dostępnej wśród dydaktyków
 • Prosty proces wdrożenia i integracji systemu

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Jesteś tutaj

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
Blackboard Ally.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.