Blackboard Open LMS
prerekrutacja obrazek
prerekrutacja obrazek

Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle

Open LMS to usługa bazująca na platformie e-learningowej Moodle, wyposażona w nowoczesny interfejs webowy i mobilny oraz kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami.

E-learning dostosowany do tempa i sposobu pracy studentów

 • Tworzenie i udostępnianie statycznych i dynamicznych treści edukacyjnych
 • Automatycznie różnicowanie udostępnianych materiałów w zależności od postępów danego studenta
 • Możliwość budowania testów, quizów i ankiet przez dydaktyka, a także składania prac pisemnych przez studenta
obrazek

Narzędzia wspierające współpracę i podnoszące poziom satysfakcji studentów

 • Rozbudowane fora dyskusyjne z funkcjami wspierającymi ocenę efektywności dydaktyków
 • Optymalizacja wrażeń użytkownika za pomocą narzędzia Snap
 • Funkcje ogłoszeń, wiadomości oraz innej komunikacji do wszystkich lub tylko wybranych użytkowników
 • Dostęp do platformy poprzez aplikację mobilną na systemy operacyjne iOS i Android
obrazek

Kontrola nad rozproszonym środowiskiem e-learningu opartego o Moodle

 • Integracja wszystkich istniejących w uczelni instancji platformy Moodle w ramach jednego środowiska
 • Integracja z systemem dziekanatowym, w tym zautomatyzowane powiadomienia
 • Możliwość generowania raportów dotyczących aktywności użytkowników w ramach kursów
obrazek

Wszyscy korzystają

Dydaktycy

 • Tworzenie i prowadzenie atrakcyjnych wizualnie kursów online
 • Zapewnienie ciągłości procesu edukacyjnego dla studentów nieobecnych na zajęciach
 • Szybsza i intuicyjna obsługa procesów takich jak testowanie, ocenianie, sprawdzanie obecności

Studenci

 • Dostęp do kursów e-learningowych i treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie
 • Narzędzia komunikacji zdalnej z wykładowcami oraz współpracy z innymi studentami
 • Model nauczania dopasowany do potrzeb i możliwości studenta

Administracja

 • Brak konieczności powtórnego wpisywania danych dzięki integracji z systemem dziekanatowym
 • Standaryzacja i lepsza kontrola jakości realizowanego kształcenia
 • Liczne możliwości komunikowania się ze studentami i dydaktykami

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  jesteś tutaj

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
Blackboard Open LMS.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.