cDiploma
prerekrutacja obrazek
prerekrutacja obrazek

Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym wykorzystującym metody kryptograficzne cDiploma uniemożliwia sfałszowanie dyplomu lub posługiwanie się dyplomem przez nieuprawioną osobę.

Łatwość wdrożenia i użycia oprogramowania w uczelni

 • Dyplom lub certyfikat oznaczany unikalnym kodem zabezpieczającym w momencie generowania dokumentu
 • Weryfikacja autentyczności dyplomu poprzez darmową aplikację mobilną
 • System dostępny jako aplikacja webowa w modelu SaaS
obrazek

Bezpieczeństwo, niepodważalność i integralność danych

 • Gwarancja niepodważalności danych dzięki technologiom DLT (Blockchain) i CS2D
 • Bezpieczeństwo danych gwarantowane poprzez samą technologię, nie przez dostawcę usługi czy zewnętrzną instytucję
 • Pełna kontrola przetwarzania danych i ich transparentność dzięki zapisowi danych w globalnej, publicznej bazie DLT
obrazek

Integracja z ekosystemem informatycznym uczelni

 • Możliwość integracji z dowolnym systemem dziekanatowym, LMS i Microsoft Office
 • System na lata: zastosowane algorytmy kryptograficzne i konstrukcja systemu gwarantuje jego skuteczność i wieloletnie wykorzystanie
obrazek

Wszyscy korzystają

Uczelnia

 • Ochrona wizerunku i marki uczelni
 • Ograniczenie wydatków na ochronę własności intelektualnej i przeciwdziałanie fałszerstwom
 • Wyeliminowanie negatywnych opinii na temat rzekomych absolwentów

Pracodawca

 • Możliwość łatwej weryfikacji autentyczności dyplomu kandydata
 • Redukcja ryzyka zatrudnienia osób bez odpowiednich kwalifikacji
 • Eliminacja negatywnych skutków zatrudnienia osoby o sfałszowanych kwalifikacjach (np. strat finansowych czy nawet zagrożenia życia i zdrowia)

Absolwent

 • Ochrona przed fałszywymi dyplomami od nieakredytowanych uczelni
 • Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku pracy poprzez eliminowanie kandydatów posługujących się fałszywymi dyplomami

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Jesteś tutaj

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
cDiploma.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.