Retencja
rekrutacja obrazek
prerekrutacja obrazek

Wsparcie studentów w osiąganiu sukcesu edukacyjnego

Aplikacja prognozuje prawdopodobieństwo ukończenia studiów dla poszczególnych studentów i umożliwia udzielenie im zindywidualizowanego wsparcia.

Wszystko, co musisz wiedzieć o swoich studentach

 • Elastyczne definiowanie wskaźników sukcesu dla poszczególnych grup i kierunków studiów
 • Zaawansowany mechanizm powiadomień informujący dydaktyków i administrację o potrzebie podjęcia działań naprawczych
 • Dynamiczna edycja wykresów i raportów, atrakcyjna i przystępna prezentacja danych
obrazek

System, który uczy się razem ze swoimi użytkownikami

 • Automatycznie generowane sugestie działań naprawczych
 • Autodiagnoza osiągnięć studenta na tle: uczelni, roku, kierunku, grupy
 • Edytowalny panel studenta z elementami grywalizacji
obrazek

Fragmenty wiedzy o studencie połączone w jednej aplikacji

 • Integracja z dowolnym źródłem danych o studentach funkcjonującym w uczelni (systemy, aplikacje, arkusze kalkulacyjne)
 • Możliwość eksportu danych do zewnętrznego narzędzia klasy BI
obrazek

Wszyscy korzystają

Administracja

 • Większy odsetek studentów terminowo kończących wybrany program studiów
 • Baza wiedzy umożliwiająca lepsze kształtowanie oferty edukacyjnej
 • Informacja zwrotna na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych

Dydaktycy

 • Wczesna identyfikacja studentów wymagających indywidualnego wsparcia
 • Możliwość doradzania studentom w oparciu o konkretne dane
 • Informacja zwrotna przydatna w samodoskonaleniu

Studenci

 • Szybka diagnoza szans ukończenia studiów na tle grupy
 • Możliwość uzyskania zindywidualizowanego wsparcia od uczelni
 • Dodatkowa motywacja do poprawy wyników

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

  jesteś tutaj

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
PCG retencja.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.